2005-2007 Balkanlar ve Küçük Asya E-Girişimci Gelişim Projesi (Kadınların Yoksulluktan Arındırılması Projesi)

Proje Adı

 

Balkanlar ve Küçük Asya  E-Girişimci Gelişim Projesi

(Kadınların Yoksulluktan Arındırılması Projesi)

Fon Kaynağı

AB

Süresi

24 ay

Başlangıç Tarihi

2005

Bitiş Tarihi

2007

Yer

Turkiye, Yunanistan, Romanya, Norveç

İlgili Taraflar

Kavrakoglu Danışmanlık (TR) Timsoft (RO),

L&G Business ServicesLtd (RO),

Subito! Research&Futures (NO)

IDEC SA (GR)

GAYA (TR)

Proje Konusu

Projenin genel amacı, hem online eğitim hem de sınıf içi eğitim aracılığıyla, okur-yazar kesime hitap etmesine rağmen daha çok eğitim açısından yetersiz olan küçük işletme sahiplerinin ve girişimci adaylarının eğitilmesidir. Özellikle hedeflenen kesim ise kadın girişimcilerdir.

Proje Özeti

Projenin başlıca amacı hedeflenen bölgelerde kadınların girişimci ekonomi içinde daha çok katılım göstermesinin sağlanmasıdır. Projenin gerçekleştirilmesi amacıyla internet bazında ve sınıf içi eğitim şeklinde gerçekleştirilmek üzere bir müfredat oluşturulmuş ve nu müfredat hedef bölgelerdeki her 100 katılımcının eğitilmesinde kullanılmıştır. Proje bitimine kadar 24 aylık bir süre içinde pilot çalışmalar yapılmıştır.

Proje, bütünleşme sürecinde olan Avrupa Birliğine aday ve üye olan ülkeler için, genel anlamda Küçük Ölçekli İşletmerin geliştirilmesi, özel olarak ise bu küçük ölçekli işletmelerin kadın girişimcilerine yönelik eğitim verilmesini ve bu alanda gelişimin sağlanması amacını gütmektedir.

¨       Internet ortamında oluşturulmuş, iş kurma konusuna dayalı 20 adet interaktif ders materyali forumlar, eğitmenlerle internet yoluyla iletişim, e-posta ve dersliklerde kullanılacak görsel teknolojik araçlarla da desteklenerek geliştirilmiş ve Türkçe, Romence, Yunanca ve ingilizce dillerine çevirilerek hazırlanması

¨       Bütün hedef sektörler (ör. Ziraat, tekstil, besin vb) için ayrı birer örnek şeklinde olmak üzere fizibilite raporu ve iş planı modeli hazırlanması

¨       Türkçe, Romence, Yunanca ve İngilizce dillerinde olmak üzere kitapçıkların basılması

¨       İlgili kurumların yapılan faliyeletlere internet ortamından ulaşabilmesi ve bilgilendirilebilmeleri amacıyla Türkçe, Romence, Yunanca ve İngilizce web sitelerinin oluşturulması

¨       Bunların yanısıra, katılımcıların ihracat, ithalat ve ticaretle ilgili yeni yasalar ve kurallar hakkında sürekli bilgilendirilmesi ve katılımcı ülkeler arasında sınırlar-ötesi ticaretin aktifleştirilmesi amacıyla ayrı bir web sitesinin oluşturulması.