2006-2007 Bölgesel İstihdam ve Kobi Gelişim Projesi (BİKEP)

Proje Adı

Bölgesel İstihdam Ve Kobi Gelişim Projesi (BİKEP)

Fon Kaynağı

Avrupa Birliği MEDA Fonu

Süresi

12 Ay

Başlangıç Tarihi

1 Aralık 2006

Bitiş Tarihi

30 Kasım 2007

Yer

Elazığ, Bingöl, Tunceli

İlgili Taraflar

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Elazığ Şubesi

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası

Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası

Bingöl Sanayi ve Ticaret Odası

GAYA

Proje Konusu

Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde ekonomik potansiyelin hareketlendirilmesi amacı ile işgücü kapasitesini ve verimliliğini artırıp, illerde faaliyet gösteren odalar, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve eğitim kurumları arasında işbirliği sağlayarak, yeni kobilerin kurulmasını sağlayacak, var olan KOBİler arasında ticaretin geliştirilmesine imkân verecek faaliyetlerde bulunulması.

Proje Özeti

Özel amaçlar         

·   Türkiye ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işsizlik ve eğitimsizlik oranının düşürülmesini desteklemek, bölgedeki ve Elazığ ilindeki işgücünün kapasitesini ve verimliliğini arttırarak bölgedeki insan kaynakları potansiyelini geliştirmek

·   Üç il arasında kültürel farklılıklar nedeniyle zayıf olan ticari ilişkilerin güçlendirilmesi için ortak iş birliği toplantıları yürütmek

·   İllerde faaliyet gösteren odalar, sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları ve eğitim kurumları arasındaki işbirliğini kurmak ve geliştirmek

·   Kendi işini kurmak isteyen gençler için iş fikri geliştirme ve iş planı hazırlamayı içeren girişimcilik eğitimleri vermek

·   İllerdeki firmaların nitelikli sektörel eleman ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanmasına katkıda bulunarak Elazığ, Bingöl ve Tunceli'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak

·   Proje yararlanıcılarının nitelik ve becerilerini arttırmak ve bu sayede istihdam ve ekonomik gelişmede artış sağlamak

·   Proje yararlanıcılarının yerel işgücü piyasasında aranan niteliklere sahip olabilmeleri için beceri ve verimliliklerini artırmak,

·   AB eş-finansmanlı projelerin yürütülmesinde ulusal ve bölgesel düzeyde deneyim sağlamak

Faaliyetler

-    Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de hedef kitle olan genç işsizlerden toplam 90 kişiye pazarlama, 60 kişiye dış ticaret, 45 kişiye yönetici sekreterliği olmak üzere toplam 195 kişiye mesleki eğitim kursu vermek

-    Üç ilde toplam 60 gence girişimcilik eğitimi vermek

-    Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de hedef kitle olan KOBİ çalışanlarından toplam 40 kişiye Pazarlama eğitimi vermek

-    Üç ildeki işadamları için en az 60 kişilik 2 tane sektörel gelişme ve ortak iş imkânı toplantısı yapmak

-    Üç il işadamları için toplam 60 kişilik 3 tane dış ticaret geniş görüşlülük toplantısı düzenlemek

-    Üç il sivil toplum örgütleri arasında iletişim ağı oluşturmak

-    İstihdam web sayfası ve Elazığ'da eğitim merkezi oluşturmak