2006-2007 Edremit Tarihi Eser Restorasyonu Projesi

Proje Adı

 

Edremit Tarihi Eser Restorasyonu Projesi

 

Fon Kaynağı

 

Avrupa Birliği MEDA Fonu

Süresi

 

12 Ay

Başlangıç Tarihi

 

1 Ekim 2006

Bitiş Tarihi

 

30 Eylül 2007

Yer

 

Van

İlgili Taraflar

 

Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tarihi Mirası Koruma Vakfı

Van Turizmi ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Geliştirme Derneği

Van İl Özel İdaresi

GAYA

Edremit Kaymakamlığı

Edremit Belediyesi

Proje Konusu

 

Evrensel insanlık mirasının bir parçası olan Edremit'teki tarihi kilisenin gelecek kuşakların kültür haritalarında, tarihi ve kültürel birikimine yakışacak yeri alabilmesi için, restore edilerek yok olup gitmekten kurtarılması ve böylelikle bölgenin mevcut turizm potansiyelinin güçlendirilmesi

Proje Özeti

 

 

 

Eserin restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı 2863 sayılı yasasının (Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası) ilkeleri gözetilerek yapılacaktır. Tüm restorasyon işleri tamamlandıktan sonra; projenin hedefi olan ilçe ve bölge turizm gelirlerini arttırmak amacıyla özel bir tanıtım faaliyeti planlanmaktadır. Bu amaçla; proje öncesinde kilise ve çevresinin ve restorasyon faaliyetleri tamamlandıktan sonra oluşan yeni çehrenin tanıtılması amacıyla CD hazırlanacaktır. Hazırlanan CD turizm ile ilgili ulusal STK'lara ve ulusal turizm acentelerine ulaştırılacaktır. Böylelikle yerli ve yabancı turistlerin kilise ve çevresi hakkında bilgilendirilmesi ve bu alana yönlendirilmesi sağlanacaktır.