2006-2007 Hakkâri Bal Üretim Merkezi Projesi

Proje Adı

Hakkâri Bal Üretim Merkezi Projesi

Fon Kaynağı

AB

Süresi

12 ay

Başlangıç Tarihi

Ekim 2006

Bitiş Tarihi

Eylül 2007

Yer

Hakkâri

İlgili Taraflar

Hakkâri Ticaret Ve Sanayi Odası

GAYA

İl Sağlık Müdürlüğü

Ziraat Odası

Ziraat Mühendisleri Odası Hakkâri İli Temsilciliği

Proje Konusu

Projenin konusu, Hakkâri'de Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde;

Bal Üretim Merkezi kurularak faaliyete geçmesinin sağlanmasıdır.

Proje Özeti

Hakkâri ilinde, geleneksel üretim teknikleri nedeniyle düşük verimli ve kalitesiz üretimde bulunan, ürünü işleyemediği ve uygun pazarlama stratejileri geliştiremediği için ucuza elinde çıkarmak zorunda kalan kişileri hedef grubu olarak kabul etmektedir. Proje süresince il merkezinde bir bal paketleme merkezinin kurularak, üretilen bala bir katma değer katılması ve çiftçi gelirlerinin artırılması hedeflenmiştir. Yöreye özgü ballar için bir marka oluşturulacak ve ürünlerin bu marka adı altında pazarlanması sağlanacaktır. Ayrıca, proje kapsamında 20 kişiye pazarlama ve satış teknikleri, dış ticaret ve müşteri ilişkileri eğitimi verilecektir. Projenin, temel faaliyetlerini merkezin oluşturulması, marka yaratılması, eğitimlerin verilmesi, eğitim seminerli ve müşterek çalışma toplantıları oluşturmaktadır.

Genel Hedefler

 • İl düzeyinde gıda işleme faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • İl düzeyinde pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi
 • İl düzeyinde üretilen ballarda bir kalite standardının sağlanması
 • İl düzeyinde bir marka yaratılması
 • İl düzeyinde ihracatın geliştirilmesi
Özel Hedefler

 • Çiftçilerin üretmiş olduğu ürünlere katma değer katılması
 • Çiftçi gelirlerinin artmasına katkıda bulunmak
 • İlde üretilen ürünlerin bir merkezde işlenmesini ve paketlenmesini sağlamak
 • İşlenecek ürünleri piyasaya sürerken bölgeye ait bir marka yaratmak
 • Üretilen balların hijyen ve kalite seviyelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak
 • Hakkâri bölgesinde üretilen balların verimlilik ve kalitesinin artırılmasını sağlayacak teknik ve pratik eğitimlerin verilmesini sağlamak

http://www.hatso.org.tr/