2006-2007 Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu

Proje Adı

Kadınların Sosyal ve Ekonomik Hayata Entegrasyonu

Fon Kaynağı

NED

Süresi

12 ay

Başlangıç Tarihi

Temmuz 2006

Bitiş Tarihi

Haziran 2007

Yer

Elazığ ve Malatya illeri

İlgili Taraflar

GAYA

Proje Konusu

Bu projenin amacı eğitim yolu ile hedef bölgedeki kadınların sosyal ve ekonomik hayata entegrasyonuna katkı sağlamaktır. Bu kapsamda bölgedeki 100 kadına okuma-yazma, iletişim becerileri, temel sağlık, vatandaşlık ve girişimcilik eğitimleri verilecektir.

Proje Özeti

 

Projenin Amaçları:

-       sosyal ve ekonomik hayatta dezavantajlı olan kadınların entegrasyonu,

-       okuma yazma bilmeyen kadınların eğitilmesi,

-       kadınların toplum içinde kendilerini ifade edebilmeleri için iletişim becerilerinin geliştirilmesi,

-       kadınların sosyal, yasal ve siyasi hakları konusunda bilinçlendirilmesi,

-       kadınların temel sağlık, anne-çocuk sağlığı, hijyen, sağlıklı doğum ve sağlıklı yaşam koşulları konusunda eğitilerek sağlık koşulların geliştirilmesi,

-       kadınların toplumda etkin olabilmeleri için, onlara liderlik vasıflarının kazandırılması.

Bu proje, kadınlar üzerinde farkındalık ve bilinçlenme yaratarak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama uyum oranının ve katılımlarının artırılmasını amaçlamaktadır. 

Elazığ ve Malatya pilot uygulama illeri olarak seçilmiştir. Seçilen her bölgeden 100'er kadına farkındalıklarını artırmak için, şu konular üzerinde eğitim verilecektir;

-       ‘Kolaylaştırılmış Okuma Yazma' metodu ile okuryazarlık temel eğitimi,

-       İletişim becerileri eğitimi,

-       Temel sağlık eğitimi,

-       Vatandaşlık eğitimi,

-       Girişimcilik eğitimi.