2006-2007 Kayısı Yetiştiriciliği ve Pazarlama Projesi (KAYEP)

Proje Adı

Kayısı Yetiştiriciliği Ve Pazarlama Projesi (KAYEP)

Fon Kaynağı

AB

Süresi

12 ay

Başlangıç Tarihi

Aralık 2006

Bitiş Tarihi

Kasım 2007

Yer

Malatya

İlgili Taraflar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası

Malatya Kayısı Vakfı

İnönü Universitesi

GAYA

Proje Konusu

Malatya bölgesinde hem kayısının üretiminde hem de pazarlamasında çok çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Ancak sorunların öncelik sıralamasına ilişkin bilimsel çalışma yapılmamış ve ilgili tüm kesimlerce ortak bir anlayış geliştirilememiştir. Ayrıca bu durumun doğal sonucu olarak üzerinde uzlaşılmış ve sistemli olarak uygulanan çözüme yönelik politikalar yeterince etkili değildir. Bu sebeple bölgenin en önemli gelir kaynağı ile ilgili var olan sıkıntılar giderek artmaktadır. Bu projenin genel hedefi, sözü geçen temel sorunlara inerek yüzeysel diğer bütün sorunların çözümüne ilgili tüm tarafların önerileri ve katılımları ile bir temel oluşturmaktır. Bunu gerçekleştirmek için Malatya merkez ve ilçelerinde kayısı üreticilerine (çiftçilere), KOBİ'lere ve ilgili kurum ve kuruluşlara ürün geliştirme, işleme, pazarlama, reklâmcılık, markalaşma, yeni ürün elde etme ve uzun vadeli düşünme gibi alanlarda eğitim verilecektir. Böylece, mevcut olan kuru kayısı üretiminden elde edilen gelir arttırılacak ve bölge ekonomisine katkıda bulunulacaktır.

 

Proje Özeti

Genel Amaç(lar): Malatya il ve ilçelerinde kayısı üretimi yapan çiftçilerin ve kobilerin kendi sektörlerine ilişkin kapsamlı bir ihtiyaç analizinin yapılması, ürün kalitesi ve rekoltesinin artırılarak iç ve dış pazarlara katma değeri en fazla olacak şekilde pazarlanmasını sağlayacak temel eğitimlerin verilmesi, stratejik çalışmaların yapılması, web sayfasının düzenlenmesi, proje üretecek bir ekip yetiştirilmesi ve Ticaret Odası bünyesinde kurulacak kayısı destek birimi ile bilgi akışının sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Özel Amaç:1.) Kayısı üretimi yapan çiftçilerin ve kobilerin ihtiyaç analizlerinin yapılabilmesi için data çalışması yapılması 2.) Kobi ve çiftçiler için ilgili tarafların tamamının katılacağı; anket çalışması ile çıkan ihtiyaçlarının öncelik sıralaması ve ilgili kesimlerce çözümüne ilişkin stratejik çalışma yapılması 3.) Çiftçiler için ürün kalitesini ve miktarını artırmaya yönelik temel eğitimlerin verilmesi; 4.) Kobilerin ara kademe ve üst düzey yöneticilerine; vizyon kazandırma, pazarlama, markalaşma, yeni pazarlar bulma ve dış ticaret konularında eğitim verilmesi 5.) Projenin sürekliliği için MTSO bünyesinde ‘kayısı destek birimi' kurulması ve proje üretecek bir grubun yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.