2009-2010 "Animasyonlu Eğitim" Avrupa Birliği Leonardo Projesi

Proje Adı

Animasyonlu Eğitim Projesi
Fon Kaynağı

Avrupa Birliği Leonardo Programı
Süresi

12 Ay

Başlangıç Tarihi

1 Ağutos 2009

Bitiş Tarihi

30 Eylül 2010

Yer

Italya, Fransa, İspanya, Bulgaristan ve Türkiye

İlgili Taraflar

:: Italy

Municipality of Lari 

Agenzia Formativa Livingston

ISIA Firenze

MBVision  

Amarganta

Municipality of Santa Maria a Monte

Province of Pisa

 

:: Bulgaria

Intercultura Consult Ltd

BALKANplan Ltd

:: France

ESBAR - Ecole Superieure des Beaux Arts de la Reunion

 

:: Spain

 Iniciativas de Proyectos de Formación 

 

:: Turkey

GAYA - Ekonomik ve Sosyal Konuları Araştırma Enstitüsü

Proje Konusu

 

Animasyonlu eğitimin öğrenme düzeyine katkısının araştırılması.

Proje Özeti

 

Farklı ülkelerdeki eğitim sistemleri analiz edilerek, animasyonun eğitim ve öğrenme üzerindeki etkisinin araştırılmasına yönelik bir çalışmadır. Ortakların farklı ülkelerde biraraya gelerek bu konu ile ilgili çalışmalar yapması, rapor hazırlaması ve bu raporun kitap haline getirilerek basılması.

Proje websitesi: http://nuke.cartoonanimatedtraining.eu/Home/tabid/466/Default.aspx