2007-2008-onyargidan

Proje Adı

Önyargıdan Kültürel Diyaloga

Fon Kaynağı

AB

Süresi

12 ay

Başlangıç Tarihi

Eylül 2007

Bitiş Tarihi

Eylül  2008

Yer

Türkiye - Almanya

İlgili Taraflar

GAYA,  

Multikulturelles Forum e.V. (Almanya),

Kültürlerarası Diyalog ve Transfer Derneği (Türkiye-Avrupa Kültür Merkezi)

Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birliği (İştirakçi)

Proje Konusu

Projenin konusu, AB ve Türkiye vatandaşları arasında, direk bilgi akışını sağlamak amacıyla bilgi köprüsü oluşturmak ve bu sayede, oluşmuş olan önyargıları ortadan kaldırarak kültürlerin birbirini tanımasını sağlamak ve uzlaşma ortamı yaratmaktır.

Proje Özeti• Türkiye AB'ye giriş sürecinde ilerleyen ancak Avrupa ülkelerine kendisi ile ilgili toplumsal, kültürel ve yapısal bilgileri doğru olarak aktarma fırsatı bulamamış, kendisini yeterince tanıtamamış bir ülkedir.

• Dolayısıyla hem AB ülkelerinin Türkiye ve Türk toplumu hakkında, hem de Türkiye'nin Avrupa ülkeleri hakkında sınırlı ve dolaylı yollardan edindikleri bilgiler mevcuttur.

Projenin temel amaçları;

•Türkiye ve AB üye ülkeleri arasında karşılıklı algılanışta olumlu bir etki yaratılması

• Bunun için de sınırlı kaynaklardan edindikleri bilgiler ve genellemeler doğrultusunda oluşturdukları karşılıklı görüşlerin ve ön yargıların daha geniş kapsamlı bilgiler ve doğrudan veriler ile yeniden değerlendirilmesinin sağlanması

•  Doğru bilgilerin halktan halka dolaysız olarak aktarılması

• Geçmiş deneyimlerden ve kaynağı belirsiz bilgilerden doğan önyargıların ve toplumun tümü için genelleme yapılan olumsuz düşüncelerin, doğru bilgilerle yeniden şekillendirilmesi

• Gerçekçi bir bakış açısının oluşturulması

• Her iki toplumun da toplumsal ve bölgesel özellikleri, benzerlik ve farklılıklarının karşılıklı olarak ortaya konması

• Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında direk bilgi akışının sağlandığı bir iletişim köprüsü kurulması.

Proje kapsamında gerçekleşecek çalışmalar;

• Proje faaliyetleri doğrultusunda Alman ve Türk vatandaşları arasından birer örneklem grubu seçilerek,  bunlara imaj, algı, bakış açısı ve karşılıklı tanımaya ilişkin sorular yöneltilerek röportajlar gerçekleştirilecektir.

•  Bu röportajlar, hazırlanacak olan televizyon programlarının da temelini oluşturacaktır.  

 

• Sorular konulara göre gruplanarak programların bölümlerini oluşturacaklardır. Bu programlara konu ile ilgili uzmanlar katılacaktır.

• Türk ve Alman vatandaşlarının yerel özellikler, yaşam tarzı, hayata bakış açısı, inançları ve sosyal yapılarından kaynaklanan, karşılıklı önyargıları ve benzerlikleri ortaya konarak, "öteki" korkusunun kaynağı olan bilinmeyen ve belirsizlik ortadan kaldırılmaya çalışılacaktır.

• Proje kapsamında ayrıca bir web sitesi oluşturularak, proje amaçlarının daha geniş bir çevreye etki etmesi sağlanacak ve aynı zamanda projenin etkileri ve kazanımları değerlendirilebilecektir.

• Bu proje ile halihazırda bir arada yaşayan Türkiye ve AB üye ülkeleri vatandaşlarının, var olan sosyal ve kültürel paylaşımlarını ortaya koyarak, daha hızlı ve kolay uyum sağlamasını amaçlanmaktadır.  

 Proje Websitesi:        www.diyalogeu.org